Team

Christopher Schnaitmann
Principal Investigator

Rachita Taneja
PhD Student

Roshni Pillai
PhD Student

Julia Strauß
MSc Student

Zanira Syeda Bukhari
MSc Student

Annika Bentz
BSc Student